Trädgårdsdesign/Trädgårdsplanering

Trädgårdsdesign

I mitt företag kan jag erbjuda dig en komplett helhetslösning för din trädgård eller utformning av delar i trädgården. Jag gör skalenliga illustrationsplaner och trädgårdsritningar som visar trädgårdens formspråk, rumsindelning mm och det ingår alltid växtlista.

Jag kan också göra en skalenlig detaljplan som kan ges till en anläggningsfirma om man ska göra större arbeten med t ex damm och stenläggning,  Jag har en inställning att det är viktigt att anpassa trädgårdens utformning utifrån användarens behov, en oas för vila och avkoppling, en plats där man får vara ute och vara aktiv eller kanske bara en skön plats där man kan vara och umgås. 

Trädgården kan ses som en förlängning av huset och ett extra rum. Vad man önskar sig av sin trädgård kan variera, det kan vara alltifrån att man har  köpt ett gammalt hus med en trädgård som behöver inventeras och renoveras till att man har ett helt nytt hus där man ska anlägga och planera helt ifrån början.

Om man beställer en offert från Trädgårdslycka så finns där mer utförlig information om de olika trädgårdsplaneringstjänsterna , t ex detaljerad trädgårdsritning,  karaktärsplan, grovritning, ritning över del av trädgård, rabattritningar mm samt priser  och om så önskas en mer utförlig portfolio, jag börjar alltid en trädgårdsplanering med att göra ett hembesök där vi tillsammans tittar igenom hela trädgården och era önskemål.

Detaljerad skalenlig trädgårdsritning

Trädgårdsplanering med skalenlig trädgårdsritning och illustrationsplan över hela trädgården

Växtlista för hela trädgården samt separata skalenliga rabattritningar  

Trädgårdsbeskrivning över varje del i trädgården

Skisser över olika trädgårdsdelar/trädgårdsrum. Moodboard-trädgårdsritning med foton på växter, träd, buskar, materialförslag på trädgårdens innehåll så som stenläggningar och andra markytor, staket/murar/plank, spaljéväggar, paviljonger, pergolor, eventuella detaljer såsom fågelbad mm, beslrivning av och foton på trädgårdens formspråk och stil, 

Målsättningen med en detaljerad trädgårdsritning är att ta ett helhetsgrepp om trädgården och hjälpa till att skapa en funktionell och estetisk trädgård. Genom att dela in trädgården i olika rum skapas en bra helhetskänsla och balans.

Det handlar mycket om hur olika funktioner (till exempel uteplatser, lekytor, köksland) kan skapas och om hur olika typer av ytor (till exempel gångar gräsmattor, stenläggningar) kan sammanfogas på ett bra sätt.

En annan viktig del av trädgårdsritningen är växterna. Placeringen av olika växtelement såsom träd, häckar och rabatter står i fokus. Komplett växtlista över hela trädgården ingår.

Platsens förutsättningar och era önskemål och behov är utgångspunkten för utformningen.

Pris från 20 000 kr

Skalenlig karaktärsplan

Skalenlig ritning över trädgården

Inspirationsskisser, moodboard över trädgården med bilder på växter, färgval, stil mm 

Trädgårdsbeskrivning

Växtlista över hela trädgården samt  rabattritningar 

Trädgårdsritning med fokus på trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Målsättningen är att med utgångspunkt från beställarens önskemål och behov samt platsens förutsättningar skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur på trädgården

Viktigt för utformningen är hur olika funktioner (till exempel uteplatser, lekytor, köksland) kan skapas och hur olika typer av ytor (till exempel gångar, gräsmattor, stenläggningar) kan sammanfogas på ett bra sätt.

Placeringen av olika växtelement såsom träd, häckar, rabatter med mera är också av stor betydelse.

Platsens förutsättningar och era önskemål och behov är utgångspunkten för utformningen.

Pris från 14 000 kr 

Skalenlig trädgårdsritning över del av trädgård

Trädgårdsplanering med skalenlig trädgårdsritning och illustrationsplan över en del av trädgården, t ex entrésidan

Växtlista

Trädgårdsbeskrivning

Skisser, moodboard-trädgårdsritning med foton på växter, träd, buskar, materialförslag på trädgårdsdelens innehåll så som stenläggningar och andra markytor, staket/murar/plank, spaljéväggar, paviljonger, pergolor, eventuella detaljer såsom fågelbad mm, beskrivning av trädgårdsdelens formspråk mm

Målsättningen med en detaljerad trädgårdsritning är att ta ett helhetsgrepp och hjälpa till att skapa en funktionell och estetisk trädgård. Genom att dela in trädgården i olika rum skapas en bra helhetskänsla och balans.

Det handlar mycket om hur olika funktioner (till exempel uteplatser, lekytor, köksland) kan skapas och om hur olika typer av ytor (till exempel gångar gräsmattor, stenläggningar) kan sammanfogas på ett bra sätt.

En annan viktig del av trädgårdsritningen är växterna. Placeringen av olika växtelement såsom träd, häckar och rabatter står i fokus. Komplett växtlista ingår.

Platsens förutsättningar och era önskemål och behov är utgångspunkten för utformningen.

Pris från 7500 kr

Trädgårdsrådgivning

Vi går runt tillsammans i trädgården och tittar på allt från växtval, eventuella stenläggningar, grusytor, gräsmatta, planteringar mm, trädgårdens tema och formspråk, trädgårdens funktioner mm, konsultationen tar ca två timmar, ett skriftligt dokument över trädgårdsrådgivningen ingår

 • Pris 2700 kr  
   •                                                                                              
   •  Skalenlig grovritning        
   •                                                                                      
   • En lite grövre översiktsritning över trädgården med fokus på trädgårdens övergripande formspråk och linjer, förslag på träd, buskar och perenner, växtkomposition, rabatter, färger, rumsindelning, hårdgjorda ytor mm, moodboard/inspiration med foton på växter, färgval, stil mm ingår också. 

Pris från 7000 kr 

Skalenliga rabattritningar

Pris från 2500 kr

Nedan visas bilder på trädgårdsskisser, rabattskisser och karaktärsplaner, Trädgårdslycka arbetar både för hand och i dator när vi gör våra ritningar och skisser