Trädgårdslycka Välkommen till Trädgårdslycka Trädgård och designs hemsida

Trädgårdslycka är ett företag verksamt i Falun och Dalarna som erbjuder trädgårdstjänster såsom trädgårdsdesign/trädgårdsplanering, trädgårdsanläggning, kurser inom trädgårdsdesign och blomsterbinderi, beskärning och trädgårdsrådgivning

Jag som har företaget heter Helena Carlsson och är utbildad florist, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner. 

Bild från artikel i pralin i september 2014 samt anläggning på Granvägen i Falun

I mitt företag kan jag erbjuda dig en komplett helhetslösning för din trädgård eller utformning av delar i trädgården. 

I trädgårdsplaneringen ingår t ex skalenliga illustrationsplaner/trädgårdsritningar som visar designen och växtlistor som visar vilka växter som passar på vilken plats, formspråk som visar design och utformning, rumsindelning, materialval såsom stenläggningar och andra hårdgjorda ytor , perspektivskisser över olika delar av trädgården mm. Jag kan också göra en skalenlig detaljplan som kan ges till en anläggningsfirma om man ska göra större arbeten med t ex damm och stenläggning, beställ gärna en offert för mer detaljerad beskrivning av de olika typerna av trädgårdsplaneringar som jag utför.

Jag har en inställning att det är viktigt att anpassa trädgårdens utformning utifrån användarens behov och platsens förutsättningar, en oas för vila och avkoppling, en plats där man får vara ute och vara aktiv eller kanske bara en skön plats där man kan vara och umgås.

Trädgården kan ses som en förlängning av huset och ett extra rum. Vad man önskar sig av sin trädgård kan variera, det kan vara alltifrån att man har köpt ett gammalt hus med en trädgård som behöver inventeras och renoveras till att man har ett helt nytt hus där man ska anlägga och planera helt ifrån början.

Bilder från min monter på Dalarnas trädgårdsmässa

 Min utbildning till trädgårdsmästare gjorde jag på Gävle högskolas trädgårdsmästareprogram med inriktning på hälsa och design. Stora delar av utbildningen hölls på Wij trädgårdar i Ockelbo.
Hälsoinriktningen på utbildningen innebar bl a kurser i hälsofrämjande trädgårdar och trädgårdsterapi och hur man kan anpassa en trädgårdsmiljö utifrån en persons särskilda behov som t ex olika handikapp eller demens. Mitt examensarbete var ett förslag på utformning av en skolgård anpassad efter autistiska barns behov vid skolan Skogstäppan i Borlänge. Trägårdsterapi och hälsofrämjande arbete är något som fler och fler får upp ögonen för och det bedrivs idag på några ställen i landet bl a som rehabilitering mot stress och utbrändhet.

I utbildningens andra inriktning, design har vi bl a fått utbildning i att rita och utforma trädgårdar och gröna miljöer utifrån människors olika behov. Vid en formgivning av en trädgård är det viktigt att utgå ifrån platsens förutsättningar och att de växter som planeras in trivs på den platsen med tanke på läge, jordmån osv. Vid en formgivning är det också viktigt att anpassa den gröna miljön efter vem som ska använda den. Min målsättning med Trädgårdslycka är bl a att kunna tillgodose människors olika önskemål om vad de vill ha ut av sin trädgård och jag tror att människor kommer att få ett allt större behov av gröna miljöer och att ha nära till natur och trädgård.

Under min utbildning fick jag möjlighet att praktisera på en trädgård som heter Nymans Gardens i England. Under praktiken besökte jag även andra kända trädgårdar såsom Sissinghurst garden och Great Dixter. England är en härlig inspiration när det gäller formspråk, rumsindelning, perennarabatter, formklippning av buskar och en tradition av att ha en ordnad trädgård nära huset och en vildare trädgård ju längre bort man kommer från huset.